Підписано Закон України «Про ринок електричної енергії»
8 червня 2017 року довгоочікуваний Закон України «Про ринок електричної енергії» був підписаний президентом, і 11 червня набув чинності.
Новий Закон «Про ринок електричної енергії» — це свого роду нова «конституція» для сектора електроенергетики, яка закладає ринкові засади його регулювання та відкриває можливості для конкуренції, вибору контрагентів, вільної, багатоканальної торгівлі електроенергією як товаром. Передумовою реформи стали міжнародно-правові зобов'язання України в рамках її членства в Енергоспівтоваристві і угоди про асоціацію з ЄС.

Існуюча монополістична, адміністративна модель ринку — з єдиним оптовим покупцем практично вичерпала себе.

Нова інституціональна модель, передбачена Законом про ринок електроенергії, передбачає створення в Україні многосуб'ектний, диверсифікованого ринку, що включає як організований сегмент, так і сегмент прямих двосторонніх договорів (наприклад, покупка енергії безпосередньо у виробника). Основний торговим майданчиком буде ринок «на добу вперед». У цьому форматі вільна ринкова ціна буде формуватися на основі відомості оператором ринку балансу сукупного попиту і пропозиції на покупку електроенергії, зроблених за добу до реальних поставок, з визначенням цін і обсягів поставки на кожну годину наступаючих діб.

Затверджувати правила, за якими функціонуватиме ринок «на добу вперед», а так само і інші сегмента ринку, буде регулятор (зараз — це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг). Отже, якість регулятора, в тому числі його незалежність, інформованість і компетентність, матиме визначальне значення для формування нового ринку і його ефективного функціонування. Всі сегменти нового організованого ринку повинні будуть заробити одночасно з 1 липня 2019 року.

Закон про ринок електроенергії не є самодостатнім і вичерпним інструментом для запуску нового ринку, а передбачає розробку значного масиву (за підрахунками Енергоспівтовариства — майже 120) підзаконних нормативних актів, які повинні «наповнити життям» ряд його положень, що мають рамковий або декларативний характер.